««

Политика при лошо време

Мълнии

В случай на мълнии в близост и на голф игрището  играта трябва да бъде преустановена.  Голфърите трябва да отидат незабавно до клубната къща. След отминаването на светкавиците и мълниите играчите могат да се върнат на мястото си на голф игирщето, за да завършат своята игра. Ако голф играчите решат да я отменят, вместо да изчакат мълниите и светкавиците да отминат,  въстановяване на заплатените суми за играта не може да бъде предложено. Голфърите ще бъдат информирани в случай на предпоставка за светкавици и/или мълнии, които ще доведат до затваряне на игрището. В случай, че голфърите отменят стартовото време поради светкавици и/или мълнии ще бъдат предложени алтернативни опции за стартиране според наличностите на игрището.

Мъгла

В случай на мъгла, която пречи на играта, решението за спиране или продължаване на играта се носи от голфъра (тъй като е признато, че условията са непостоянни). Ако голфърите решат да не започнат играта си в резултат на мъглата ще се предложат алтернативни стартови времена според наличността на голф игрищвто. Ако голфърите решат да преустановят играта си, вместо да изчакат да се изчисти мъглата, възстановяването на вече заплатената сума не може да бъде прдложено. Ако голфърите отменят стартовото си време в резултат на мъгла ще се предложат алтернативни стартови времена според наличността на голф игрищвто.

Силен дъжд

Очакването на силен дъжд ще наложи преместване на дупки в най-високото положение на игрището и цялостно реорганизиване на игрището, за да се минимизират щетите. В случай на много продължителен и обилен дъжд, който води до образуване на локви и наводнения по грийнвете, игрището може да бъде временно затворено до отстраняване на щетите. Голфърите, които са прекратили своята игра заради дъжда ще има възможност да я възстановят, веднага след като голф игрището отвори. За голфърите, които са отменили своята игра, без да изчат дъжда да спре и игрището да отвори няма да получат възстновяване на платените суми. Голфърите, които са отменили своето стартове време поради дъжда ще получат алтернаивни опция за стартови времена според наличността на голф игрището. 

Скреж/ замръзване

Когато условията за замръзване са очевидни играта трябва да се преустанови. Голфърите, които са отменили своето стартове време поради заледяването ще получат алтернаивни опция за стартови времена според наличността на голф игрището. 

Закъснения и връщания поради лошо време 

При организирано събитие решението за спиране и спиране на играта е на организатора на събитието/турнира. В случай на турнири , отговорността се носи от голф директора или маршала, който ръководи събитието. Ако климатичните условия станат  тежки и екипът на Lighthouse Golf & Spa Resort вярва, че здравето и безопасността на всички голфъри и персонал са изложени на значителен риск, въздушният клаксон ще бъде включен от представител на клуба. Това действие ще има предимство пред всяко друго решение или действие и играта трябва незабавно да бъде спряна. Позицията на голфъра на игрището трябва да бъде маркирана и да се напусне голф игрището. Когато е възможно играта да се рестартира, голфърите трябва да възобновят играта си. В случай на отказ на голфъра да възстанови играта си след подобряване на времето, възстановяване на сума не може да бъде предложено. Голфърите, които са отменили своето стартове време поради лошото време ще получат алтернаивни опция за стартови времена според наличността на голф игрището. 

Правила на игра

Поради силни светкавици, мънии, дъжд, мъгла, сняг или среж стартовите времена може да бъдат отложени и забавени до подходящи атмосферни условия за игра. За забавяне до 2 часа първоначалните стартови времена ще бъдат възстановявани поетапно, като ще бъдат взети всички мерки да се намалят щетите от прмените. Отлагане с повече от два часа ще доведе до преместван на стартовите времена спроед наличснотта на голф игирщето. В случай, че голф игрището не може да предложи стартово време удобно и за двете страни ще бъде предоставен ваучер за услугата, който да се използва от голфъра в бъдещ период, но възстановяване на сума не може да бъде предложени. При организирано събитие, решението за спиране на играта е на организатора на турнира (изключение от правило: тежки метеорологични условия със значителна заплаха за здравето и безопасността на всички лица на игрището, както) В този случай, отговорността е на директора на голфа или на маршалския персонал, който ръководи събитието и той може да вземе еднолично решение за прекратяване на турнира с оглед безопастността на участниците. 

Twitter Facebook Flickr